Sakartvelos Universiteti

Kader
Abwehr
Gocha LomidzeGocha Lomidze31--
Mittelfeld
Archil AbashidzeArchil Abashidze28--