Sakartvelos Universiteti

Kader
Abwehr
Gocha LomidzeGocha Lomidze30--
Mittelfeld
Archil AbashidzeArchil Abashidze28--