SÂN VẬN ĐỘNG THỐNG NHẤT (THONG NHAT STADIUM) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HO CHI MINH CITY)

Ho Chi Minh City
1975