Guizhou Hengfeng Zhicheng FC

Guizhou Hengfeng Zhicheng FC

Startelf Zhicheng

 • Wettbewerb:
 • Chinesische Superliga
 • System:
 • 4-4-2 (19)
 • 4-2-3-1 (5)
 • 4-1-4-1 (1)
 • 3-1-4-2 (1)
 • 5-4-1 (1)
 • 4-3-3 (1)
 • 4-5-1 (1)
 • 4-4-1-1 (1)

Chinesische Superliga - 4-4-2 (19)

30 Zhang Sipeng
2 Tang Xin
23 Han Pengfei
5 Lin Longchang
21 Jiang Liang
29 Chen Ji
26 Mario Suárez
18 Min Junlin
17 Iminjan Ilhamjan
11 N. Jelavić
9 B. Trawally

Chinesische Superliga - 4-2-3-1 (5)

30 Zhang Sipeng
2 Tang Xin
3 Festus Baise
35 Du Wei
4 Yang Ting
26 Mario Suárez
18 Min Junlin
7 Wang Fan
8 Zhang Yuan
6 Fan Yunlong
9 B. Trawally

Chinesische Superliga - 4-1-4-1 (1)

1 Su Boyang
31 Zhao Hejing
39 K. Boli
35 Du Wei
2 Tang Xin
19 Zheng Kaimu
6 Fan Yunlong
18 Min Junlin
26 Mario Suárez
27 Liu Hao
9 B. Trawally

Chinesische Superliga - 3-1-4-2 (1)

30 Zhang Sipeng
23 Han Pengfei
39 K. Boli
21 Jiang Liang
19 Zheng Kaimu
31 Zhao Hejing
27 Liu Hao
6 Fan Yunlong
18 Min Junlin
9 B. Trawally
11 N. Jelavić

Chinesische Superliga - 5-4-1 (1)

1 Su Boyang
23 Han Pengfei
39 K. Boli
35 Du Wei
31 Zhao Hejing
4 Yang Ting
7 Wang Fan
19 Zheng Kaimu
18 Min Junlin
29 Chen Ji
9 B. Trawally

Chinesische Superliga - 4-3-3 (1)

30 Zhang Sipeng
2 Tang Xin
23 Han Pengfei
3 Festus Baise
21 Jiang Liang
6 Fan Yunlong
19 Zheng Kaimu
26 Mario Suárez
9 B. Trawally
11 N. Jelavić
29 Chen Ji

Chinesische Superliga - 4-5-1 (1)

30 Zhang Sipeng
31 Zhao Hejing
3 Festus Baise
35 Du Wei
4 Yang Ting
29 Chen Ji
6 Fan Yunlong
26 Mario Suárez
18 Min Junlin
7 Wang Fan
9 B. Trawally

Chinesische Superliga - 4-4-1-1 (1)

30 Zhang Sipeng
31 Zhao Hejing
3 Festus Baise
35 Du Wei
4 Yang Ting
29 Chen Ji
26 Mario Suárez
18 Min Junlin
17 Iminjan Ilhamjan
10 T. Chery
9 B. Trawally