#15 Anthony Karl

FRA Frankreich
  • Position: Verteidiger