Denis Korsah Akoumah

GHA Ghana
  • Position: Verteidiger