Yi-wei Chen

TWN Taiwan
Chen Yi-wei

Statistik

Nationalteam

Sp.

SE

19/20 Chinese Taipeh 1 1 1 0 0 0 0 0 0
WM-Qualifikation Asien 1 1 1 0 0 0 0 0 0
18/19 Chinese Taipeh 6 0 0 0 0 0 1 1 0
WM-Qualifikation Asien 6 0 0 0 0 0 1 1 0
Gesamt 7 1 1 0 0 0 1 1 0