FC Ingolstadt 04

FC Ingolstadt 04

Startelf Ingolstadt

 • Wettbewerb:
 • DFB-Pokal
 • Relegation 2. Bundesliga
 • 3. Liga
 • System:
 • 4-2-4-0 (1)
 • System:
 • 4-1-4-1 (1)
 • 4-4-2 (1)
 • System:
 • 4-4-2 (30)
 • 4-3-3 (2)
 • 4-3-1-2 (2)
 • 4-1-4-1 (2)
 • 4-2-4-0 (1)
 • 4-5-1 (1)

Titel