Holstein Kiel

Holstein Kiel

Startelf Holstein

 • Wettbewerb:
 • 2. Bundesliga
 • DFB-Pokal
 • System:
 • 3-1-4-2 (8)
 • 4-1-4-1 (8)
 • 4-5-1 (6)
 • 3-5-2 (3)
 • 4-3-3 (2)
 • 4-4-2 (1)
 • 3-5-1-1 (1)
 • 4-1-3-2 (1)
 • 4-2-3-1 (1)
 • System:
 • 4-1-4-1 (1)
 • 4-3-3 (1)

Titel