VfL Osnabrück

VfL Osnabrück

Startelf Osnabrück

 • Wettbewerb:
 • 2. Bundesliga
 • DFB-Pokal
 • System:
 • 4-2-3-1 (11)
 • 4-1-4-1 (4)
 • 3-4-2-1 (4)
 • 3-4-3 (4)
 • 3-4-1-2 (2)
 • 4-3-1-2 (1)
 • 4-1-2-1-2 (1)
 • 3-2-4-1 (1)
 • 4-3-3 (1)
 • 3-5-1-1 (1)
 • 4-4-2 (1)
 • 4-1-3-2 (1)
 • 4-5-1 (1)
 • System:
 • 3-4-3 (1)

Titel