Startelf Schalke 04

 • Wettbewerb:
 • Bundesliga
 • DFB-Pokal
 • System:
 • 4-2-3-1 (10)
 • 4-1-2-1-2 (9)
 • 4-4-2 (6)
 • 4-1-3-2 (4)
 • 3-4-2-1 (1)
 • 5-4-1 (1)
 • 4-3-3 (1)
 • System:
 • 5-4-1 (1)
 • 4-1-2-1-2 (1)
 • 3-1-4-2 (1)
 • 4-1-4-1 (1)

Titel